ផលិតផល​ពិសេស

ទីក្រុងនីងបូគ្មានម៉ាញេទិច Co. , Ltd ដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈចូលរួមនៅក្នុង neodymium ម៉ាញេទិច (NdFeB), ម៉ាញេទិច Alnico, ម៉ាញេទិច Samarium Cobalt បាន (SmCo), ម៉ាញេទិច ferrite (ម៉េញទិសេរ៉ាមិច) និងការជួបប្រជុំម៉ាញ៉េទិចនៅនីងបូប្រទេសចិន។ យើងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលដំបូងថ្នាក់ម៉េញ៉ទិកអចិន្ត្រៃយ៍។

មកដល់ថ្មី

WhatsApp Online Chat !