විශේෂාංග නිෂ්පාදන

නිංෙබෝ සයින් චුම්බක කම්පැනි ලිමිටඩ් Neodymium චුම්බක (NdFeB) යෙදී වෘත්තීය සමාගම වන අතර, Alnico විද්යුත් චුම්බක Samarium කොබොල්ට් චුම්බක (SmCo), ෙෆරයිට්වලින් චුම්බක නිංෙබෝ, චීනයේ (සෙරමික් චුම්බක) සහ චුම්බක රැස්වීමක්. අපි පළමු පන්තියේ ස්ථිර චුම්බක භාණ්ඩ සැපයීමට.

නව පැමිණීම්

WhatsApp Online Chat !